Privacyverklaring

Inleiding
Deze website van HEALTH i PORT wordt onderhouden door HEALTH i PORT. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe de organisatie omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op de website. HEALTH i PORT stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland om nieuwe kennis en kansen op het gebied van zorg en vitaliteit tot realisatie te brengen. Mocht u hier meer over willen weten dan verwijzen wij u graag naar de specifieke pagina over ons.
 
Informatie over HEALTH i PORT
HEALTH i PORT is gevestigd te Groningen onder inschrijvingsnummer 56201877 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De organisatie bevindt zich op Boumaboulevard 41, 9723 ZS te Groningen (Health i Lounge)
Mocht u contact op willen nemen met de organisatie dan kan dat middels volgend e-mail adres: info@healthiport.nl.
 
Verwerken van persoonsgegevens
Mocht u een lidmaatschap af willen sluiten dan hebben wij uw persoonlijke gegevens in handen. Deze gegevens blijven binnen de organisatie en worden niet gedeeld met derden tenzij u via HEALTH i PORT in contact wil komen met andere organisaties en ons dus toestemming geeft om uw gegevens te delen.
 
Cookies
HEALTH i PORT maakt niet gebruik van ‘Cookies’. Op onze website wordt u niet geconfronteerd met andere websites of reclames. Hiermee zorgen wij voor een zo comfortabel mogelijk bezoek.
 
Privacy rechten
Op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten die hieronder weergegeven zullen worden.
- U heeft het recht om HEALTH i PORT te verzoeken om inzage (art 15. AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering  van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
- U heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden verzoek te doen tot beperking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
- Onder verschillende omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid (art. 20 AVG) van gegevens en het recht van  bezwaar (art. 21 AVG).
Graag verwijzen wij u naar de website ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ om te achterhalen wanneer het mogelijk is om een of meer van deze rechten uit te voeren.
 
Mocht u gebruik willen maken van een van de rechten dan kunt u contact met ons op nemen via eerdergenoemde mogelijkheden. U heeft ook altijd het recht om buiten eerdergenoemde rechten om een klacht in te dienen bij ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
 
Vragen/Contact
Mocht u vragen hebben of zoals eerdergenoemd een klacht in willen dien of beroep doen op uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande opties met bijpassende gegevens:
 
FC Groningen
Postbus 1399
9701 BJ Groningen
T.N.V. HEALTH i PORT
 
Of
 
E-mail: info@healthiport.nl

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college