Team

Ingmar 2.0

Ingmar de Vries
Programma manager

Verantwoordelijk voor alle lopende werkzaamheden, projecten en contacten die zich afspelen binnen én buiten HEALTH i PORT. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor het netwerk en onderhoud ik nauw contact met het bestuur.
 

j.c.hottinga@st.hanze.nl

Henderika Kingma
Programma coördinator

Ik houd mij bezig met de invulling van de werkzaamheden, kwaliteit bewaking, meedenken, sturen en begeleiden van de stagiaires. Verder verdiep ik mij in het netwerk en de mogelijkheden die wij voor hen kunnen én willen bieden.”
 

j.c.hottinga@st.hanze.nl

Jan Hottinga
Marketing, 4e jaar Sportkunde

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de juiste positioneringsstrategie voor
HEALTH i PORT. Hiernaast coördineer ik de marketingactiviteiten van de organisatie rondom onder andere sociale media en de website.
 

IMG_3633

Stanley Scholing
Projectcoördinator, 4e jaar Sportkunde

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en testen van een vitaliteitsprogramma in samenwerking met een projectteam, met als doel de noordelijke regio vitaler te maken. De kennis uit het netwerk wordt gebruikt om het vitaliteitsprogramma op te zetten.
 

IMG_3636

Lennard Terpstra
Projectontwikkelaar, 2e jaar Sportkunde

Scholentour en Walking Football worden ondersteund vanuit HEALTH i PORT. Aan mij de taak om te zorgen dat deze projecten duurzaam en met een extra invulling weggezet worden op gebied van gezondheid onder kinderen.
 

IMG_3644

Bo van Ruth
Social media, 2e jaar Sportkunde

Via diverse kanalen verschillende doelgroepen bereiken met betrekking tot de projecten en doelen van HEALTH i PORT. De gebruikte kanalen moeten mensen stimuleren en bijdragen aan een gezonder Noord-Nederland.
 

IMG_3654

Nynke Hoekstra
Projectogranisator, 2e jaar Sportkunde

Scholentour en Walking Football worden ondersteund vanuit HEALTH i PORT. Ik ben verantwoordelijk voor het organiseren en regelen van de momenten die wij als HEALTH i PORT gaan inrichten ter ondersteuning van deze projecten. 
 

IMG_3645

Rimmer Riemersma
Social media, 2e jaar Sportkunde

Het creëren van een online platform voor HEALTH i PORT. Met als doelen: de drie peilers Health, Performance en Vitality onder de aandacht te brengen, de naamsbekendheid van HEALTH i PORT vergroten en ook het dichter bij elkaar brengen van haar partners en members.
 

IMG_3648

Rick Heim
Outdoor football lab, 4e jaar Sportkunde

Het vergroten van de verbinding tussen topsport en amateursport op gebied van bewegingsanalyse. Dit met als doel het bereik en gebruik van het 'Outdoor football lab' te vergroten.
 

image00010

Tamara Jellema
Netwerkrelaties, 2e jaar Sportkunde

Verantwoordelijk voor het optimaliseren van het netwerk. Dit op gebied van informatie voor eventuele nieuwe leden door middel van het ontwikkelen van een brochure en het meten van tevredenheid binnen het netwerk.
 

foto Mo

Mo Bekink
Stagiaire, 1e jaar Sport en Bewegen

Meedenken en het team ondersteunen bij de projecten die er opgezet worden. Ik help daar waar nodig en ben daardoor actief op meerdere vlakken.

 

foto shahailah

Shahaila Clement
Stagiaire, 2e jaar sport en bewegen

Het team ondersteunen bij de dagelijkse taken waarbij ik het meest actief ben bij de scholentour en walking football. Een leuke mogelijkheid om extra aanvullingen te geven aan projecten en om meer mensen in noord Nederland vitaler te maken.Meer weten over ons team?
Neem gerust contact op met

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
Logo_Menzis png
alfa-college