Over ons

Missie
HEALTH i PORT stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland om nieuwe kennis en kansen op het gebied van zorg en vitaliteit tot realisatie te brengen. Door mensen en partijen samen te brengen en projecten te stimuleren en te initiëren, willen we de zorg 'toekomstproof' maken en een gezonde leefstijl onder de inwoners van Noord-Nederland bevorderen.

Visie
HEALTH i PORT brengt partijen samen en stimuleert hen om ondernemender en doelmatiger te werken en kansen voor zorginnovaties gezamenlijk op te pakken. Het gaat hier om zorginstellingen en -professionals, maar ook om overheden, opleidingsinstituten en bedrijven. HEALTH i PORT organiseert kennisbijeenkomsten en initieert of omarmt projecten die bijdragen aan een vitalere regio. HEALTH i PORT gelooft in de meerwaarde van projecten die dichtbij de mensen wordt gebracht en daardoor verschillende doelgroepen in beweging brengt.

Achtergrond 
Er zijn grote veranderingen gaande in de zorg. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe innovaties voor de toekomst. Mede door de stijgende zorguitgaven is doelmatigheid in de gezondheidszorg een belangrijk thema. Sectoren vloeien in elkaar over en het denken in ketens wordt steeds belangrijker.

De levensverwachting in Noord-Nederland is lager dan het landelijk gemiddelde. Een ongezonde leefstijl (weinig beweging en ongezonde voeding) zorgt ervoor dat veel mensen kampen met overgewicht en/of een verhoogde kans hebben op (chronische) ziekte. Ook vergrijzing speelt een rol. Om gezamenlijk een antwoord te vinden op deze uitdagingen en om de krachten in Noord-Nederland op het gebied van vitaliteit te bundelen is HEALTH i PORT opgericht.

Health, Performance & Vitality 
Door gebruikmaking van FC Groningen als platform en door aan te sluiten op activiteiten in de regio is HEALTH i PORT in staat veel mensen te bereiken. De thema’s health, performance en vitality komen in de vorm van projecten dichtbij het algemene publiek. Daarnaast is HEALTH i PORT nauw betrokken bij het TopsportZorgCentrum. 

Bestuur HEALTH i PORT (sinds juni 2017)

  • Ayhan Tatlicioglu (INTER-PSY), voorzitter HEALTH i PORT
  • Karin Kienhuis (Alfa college)
  • Alien Oelen- Jurjens (A plus Opleidingen)
  • Kris Tuinier (Hanzehogeschool Groningen)
  • Marc-Jan Oldenbandringh (FC Groningen)

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college