INTERVIEW: Samen zorgen voor een vitaler Noord-Nederland

24 mei 2019

Recentelijk heeft er een interview plaatsgevonden waarin Ingmar de Vries vertelt over de organisatie HEALTH i PORT in relatie met het thema innovatie. Benieuwd? Lees hieronder de eerste twee alinea's of klik hier voor het volledige artikel.

Wat is de ambitie van Health i Port?
Health i Port gelooft in een vitale maatschappij, waar iedereen op zijn eigen manier gezond ouder kan worden. Dit vraagt om een inspirerend kennisnetwerk dat kansen op het gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit benut. Dit doen we door enerzijds elkaar te ontmoeten om te inspireren en ideeën uit te wisselen. En door anderzijds deze ideeën om te zetten naar echte projec- ten gericht op gezondheidsbevordering in de wijk. Zo zijn wij zichtbaar en dichtbij de doelgroepen. 

Welke uitdagingen liggen er voor Health i Port?
In de huidige gezondheidszorg zien wij dat het vaak nog draait om het beter maken van mensen. De aandacht gaat daarbij naar de klachten, gezondheidsproblemen en hoe die opgelost kun- nen worden. Vanzelfsprekend, maar we willen graag ook de slag maken naar het voorkomen van deze problemen. Het accent ligt dan niet primair op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op hoe je hun leven betekenisvol kan maken. Dus geredeneerd vanuit het begrip positieve gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het le- ven om te gaan. Met als doel uiteindelijk zo veel mogelijk eigen regie te kunnen voeren. 

Volledig artikel lezen? Klik hier

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college