Hanze hogeschool

hanze

Healthy Ageing
We worden met z’n allen steeds ouder. Onze maatschappij verandert: het zorgsysteem, de technologie en vernieuwingen als e-Health vragen om een andere aanpak van zorgaanbieders en nieuwe competenties van de professional. We hebben nieuwe, slimme oplossingen nodig om de kwaliteit van leven te vergroten. Daarbij gaat het vooral over gezond opgroeien, gezond blijven en preventie van gezondheids- en sociale problemen. Zo lang en goed mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving, dat is het doel. Dit vraagt om een benadering waar professionals over hun vakgebied heen kijken, die samenwerking willen aangaan en die naar nieuwe oplossingen zoeken. Naar mensen die change agents willen zijn. Mensen die interprofessioneel willen samenwerken, verder denken over preventie, participatie, sport en bewegen. En zo de maatschappij, zorg en welzijn beter en doelmatiger willen organiseren.
 
​​Onderzoek
Binnen de Hanzehogeschool Groningen vindt veel onderzoek plaats op het brede terrein van Healthy Ageing. Het gaat daarbij over het verzamelen en ontwikkelen van kennis over het proces van gezond opgroeien en gezond en actief ouder worden. Door lectoren en docent-onderzoekers wordt daarbij vaak multidisciplinair samengewerkt aan oplossingen van problemen uit de beroepspraktijk. Hierbij worden ook studenten uit bachelor- en masteropleidingen betrokken. Resultaten van onderzoek worden gebruikt voor innovatie van de beroepspraktijk en voor de actualisering van de onderwijsprogramma's. Bij het onderzoek wordt veel samengewerkt met andere kennisinstellingen zoals het UMCG, de RUG, en de andere noordelijke hogescholen. Ook wordt veel samengewerkt met bedrijven en gemeentelijke en provinciale overheden.
 
HEALTH i PORT
​FC Groningen, HEALTH i PORT en Hanzehogeschool Groningen (Instituut voor Sportstudies) tekenen op 1 juli 2016 een gezamenlijk contract voor drie jaar om samen te gaan werken op verschillende thema’s als Business, Performance, Health en Vitality. De Hanzehogeschool wordt een belangrijke partner van het te realiseren Topsportzorgcentrum op Sportpark Corpus den Hoorn en het Instituut voor Sportstudies gaat op het trainingscomplex van FC Groningen gebruik maken van de reeds bestaande Outdoor Football Lab-faciliteiten. Op deze plek werken onderwijs en onderzoek nauw samen met het bedrijfsleven.
 
Met de samenwerking sluit de Hanzehogeschool zich aan bij HEALTH i PORT, een platform voor bedrijven en instellingen op het gebied van Health, Performance en Vitality. Door middel van HEALTH i PORT kunnen studenten van de Hanzehogeschool samenwerken binnen een organisatie die échte praktijkvraagstukken beantwoord.

Voor meer informatie over de Hanzehogeschool Groningen klik hier.  

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college