Netwerk

HEALTH i PORT brengt Health, Performance & Vitality samen onder één noemer, met als doel de noordelijke regio vitaler te maken. HEALTH i PORT is een initiatief van FC Groningen, INTER-PSY,  Hanzehogeschool, Alfa-college en heeft een sterke achterban aan members uit de Health, Performance en Vitality sector.
 
Door gebruikmaking van FC Groningen als platform en marketinginstrument en door aan te sluiten op activiteiten in de regio is HEALTH i PORT in staat veel mensen te bereiken. De thema’s health, performance en vitality komen in de vorm van projecten dichtbij het algemene publiek. Er zijn al veel mooie initiatieven gerealiseerd, met als voorbeeld Walking Football. Er ligt nu een stevig fundament en de samenwerking kan verder worden geïntensiveerd. Met name op operationeel gebied.
 
HEALTH i PORT kan worden onderverdeeld in een projectorganisatie en netwerkorganisatie. Het lidmaatschap die partners en members aanleveren zullen verdeeld worden over deze twee organisatievormen. Zo is er voldoende budget beschikbaar om projecten te ondersteunen en om nieuwe concepten te initiëren. Met als gevolg, groei van de projectorganisatie en meer behaalde resultaten gericht op health, performance en vitality. Daarnaast dient er een nauwe samenwerking plaats te vinden tussen de projectorganisatie en de netwerkorganisatie. De business to business zal plaats vinden binnen de netwerkorganisatie, met daarin betekenisvolle relaties die de gezamenlijke, maatschappelijke ambitie nastreven om de noordelijke regio vitaler te maken. 

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college