HEALTH i CHECK

LOGOHEALTHICHECKWEBGROOT

De gezondheidszorg staat mede als gevolg van toenemende zorgkosten en voortschrijdende (ICT-)technologische ontwikkelingen voor een transitie: van generiek naar persoonlijk, van curatie naar preventie, met een toenemende regierol en zelfredzaamheid van de burger.

“Voorkomen is beter dan genezen. De HEALTH i CHECK is een menukaart vol gezondheidstesten die in korte tijd de gezondheid en mogelijke risico's in kaart brengt.”

Menukaart voor een zorgeloze burger

Vanuit de behoefte van onzekerheidsreductie om eenvoudig, goedkoop en efficiënt een kwalitatief goede preventieve screening te kunnen doen, wordt de HEALTH i CHECK (HIC)  ontwikkeld. De HEALTH i CHECK is een flexibel preventief screeningsinstrument. Door het flexibele basisplatform dat voldoet aan alle wet- en regelgeving, kunnen ontwikkelaars (zowel startups als MKB) van digitale gezondheidstesten eenvoudig worden toegevoegd aan de menukaart van de HEALTH  i CHECK. Met de krachtige marketingtools van FC Groningen waarmee de gewone burger kan worden, kunnen ontwikkelaars van gezondheidstesten zich focussen op productontwikkeling.
Daarnaast gaat de HEALTH i CHECK bijdragen aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in diagnostiek, behandeling en advies van en aan burgers door de toenemende rol voor (big) data en algoritmes.
 

180624EOB1576rug

Preventie en flexibel

INTER-PSY gelooft dat door middel van de HEALTH i CHECK-menukaart de focus komt op preventie en gezondheid. Met deze aanpak zorgen wij, samen met de andere partners van de HEALTH i PORT, dat iedere burger regie krijgt over zijn gezondheid.

Door de gezondheid te laten checken kunnen gezondheidsrisico's in een vroeg stadium worden opgespoord. Deelnemers krijgen inzicht in hun gezondheid en op basis van de resultaten kunnen ze zelf acties ondernemen om gericht hiermee aan de slag te gaan en bijvoorbeeld gezonder te leven. Meestal zal er niet ernstigs worden gevonden. En dat geeft een heel goed gevoel! Mocht er toch een risico worden opgesppord, dan kan de arts of medisch specialist verder onderzoek doen, behandeling bieden of doorverwijzen. Hiermee kan erger worden voorkomen. En.. als er op tijd is gescreend, kunnen levens worden gered. 

tabel health i check

Onderstaande afbeelding beter bekijken? Klik hier!

health i check tijdlijn