Outdoor Football LAB

Outdoor voetbal lab


Het Outdoor Football Lab is opgericht door het instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en FC Groningen in het kader van het samenwerkingsverband HEALTH i PORT.

Met het Outdoor Football Lab willen de betrokken partijen de verbinding tussen topsport en breedtesport versterken en een bijdrage leveren aan ‘Healthy Ageing’ in Noord-Nederland. Dit wordt gedaan door expertise en meetapparatuur van zowel het Instituut voor Sportstudies en FC Groningen in te zetten en amateurverenigingen in de gelegenheid te stellen hier gebruik van te maken. In eerste instantie ligt de focus van het lab voornamelijk op amateurvoetbal, echter zijn andere sporten zeker niet uitgesloten van de mogelijkheden. Tot slot biedt het lab mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek en daarnaast biedt het ook unieke leerplekken voor studenten.

Mogelijkheden van het Outdoor Football Lab
Het Outdoor Football Lab maakt gebruik van diverse meetapparatuur voor het in kaart brengen van trainingen en wedstrijden op fysiek en tactisch vlak. De mogelijkheden bestaan uit het gebruiken van InMotio LPM, Polar team Pro of het uitvoeren van diverse veldtesten eventueel met behulp van MyLaps.

Het InMotio LPM (Local Positioning Measurement) fungeert als een lokaal GPS systeem dat geïnstalleerd is op veld 7 op het sportpark Corpus den Hoorn en kan daardoor ook alleen daar gebruikt worden. Spelers krijgen een hesje om met een zender welke communiceert met bakens om het veld heen. Hierdoor meet het systeem met hoge nauwkeurigheid (1-2 centimeter afwijking) waar elke speler zich op elk moment bevindt. Daardoor kan zeer nauwkeurig inzichtelijk gemaakt worden welke afstanden spelers afleggen, het aantal sprints dat ze uitvoeren en hoeveel meter spelers sprintend afleggen. Tevens zijn er 2 camera’s geïnstalleerd die de wedstrijd van een aantal meters hoogte opnemen, waardoor de wedstrijd ook teruggekeken kan worden. Door het combineren van de gegevens en beelden kunnen wedstrijden fysiek en tactisch geanalyseerd worden. Omdat het InMotio LPM zich op Sportpark Corpus den Hoorn bevindt, kan er beperkt gebruik gemaakt worden van het systeem en moet dit gebeuren in overleg met de overige sportpark gebruikers. Dagen dat er gebruik gemaakt van kan worden zijn (afhankelijk van beschikbaarheid) aan het begin van de dinsdag- en woensdagavond en zaterdag tot uiterlijk 15u.

Polar Team Pro is een hartslagregistratiesysteem dat gebruikt maakt van hartslagbanden met modules waar ook GPS in verwerkt zit. De GPS is minder nauwkeurig dan InMotio LPM, maar is overal in de buitenlucht te gebruiken. Tevens biedt Polar mogelijkheden voor analyseren van trainingen en/of wedstrijden. Polar geeft inzicht in de afgelegde afstand tijdens een wedstrijd, aantal sprints en afgelegde afstand tijdens het sprinten. Ook kunnen er ‘heat maps’ per speler gemaakt worden (net als bij InMotio LPM) om inzicht te geven waar de spelers zich tijdens de wedstrijd bevonden.

Tot slot kunnen er diverse veldtesten uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in de fysieke gesteldheid van spelers. Voorbeelden van testen zijn de Interval Shuttle Run Test en een 20-meter sprinttest. Mocht u geïnteresseerd zijn naar de mogelijkheden van het Outdoor Football Lab dan kunt u contact opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen. 

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy policy verwerkt.

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
alfa-college