GrunnFit

GrunnFit is een gecombineerde leefstijlinterventie die door HEALTH i PORT geïnitieerd is en middels co-creatie ontwikkeld wordt. Deze interventie heeft als doel de gezondheid onder de inwoners van Groningen en Drenthe met een lage sociaaleconomische status te bevorderen. FC Groningen speelt hierbij een faciliterende en verbindende rol.

Sinds september is er binnen HEALTH i PORT een projectteam samengesteld van experts uit de gezondheidssector. Dit team is bezig met het ontwikkelen van de leefstijlinterventie GrunnFit. Deze interventie richt zich op de pijlers van positieve gezondheid (meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren). De interventie richt zich op zowel fysieke als mentale gezondheid. Dit in tegenstelling tot de al bestaande programma’s die zich voornamelijk richten op fysieke gezondheid, waarbij BMI (Body mass index) vaak als inclusiecriteria wordt gehanteerd.

Inmiddels is de interventie bijna toe aan de start van een try-out waarbij de ervaringen, wensen, behoeften, resultaten en werkzame elementen worden verzameld. Onder de supporters van FC Groningen die binnen de ‘criteria’ vallen zal deze try-out plaatsvinden.
Vervolgens wordt aan de hand van deze informatie een twee jaar durende pilot gedraaid. Aan deze twee jaar durende pilot zit een wetenschappelijke onderzoekslijn verbonden waarmee de interventie definitief vormgegeven wordt.