Be Quick trapt af met het Outdoor Football Lab

25 mei 2018

Het Outdoor Football Lab is opgericht door het instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en FC Groningen in het kader van het samenwerkingsverband HEALTH i PORT. 

Met het Outdoor Football Lab willen de betrokken partijen de verbinding tussen topsport en breedtesport versterken en een bijdrage leveren aan ‘Healthy Ageing’ in Noord-Nederland. Dit wordt gedaan door expertise en meetapparatuur van zowel het Instituut voor Sportstudies en FC Groningen in te zetten en amateurverenigingen in de gelegenheid te stellen hier gebruik van te maken.
 
Het Outdoor Football Lab maakt gebruik van diverse meetapparatuur voor het in kaart brengen van trainingen en wedstrijden op fysiek en tactisch vlak. Dit was ook de beweegreden van de trainer van Be Quick om mee te doen, zo blijkt uit een interview na de wedstrijd: ‘Wij deden mee om meer inzicht te krijgen in de fitheid van onze spelers. Je maakt bij iedere speler nu wel op basis van je gevoel een inschatting van zijn belastbaarheid, maar deze data kunnen dat ondersteunen. Of juist niet.’ De mogelijkheden van het Outdoor Football Lab bestaan uit het gebruiken van InMotio LPM (local position measurement, ofwel GPS tracking op het veld), Polar team Pro (hartslagregistratie en GPS) of het uitvoeren van diverse veldtesten eventueel met behulp van MyLaps of Swift Speedlink.
 
‘Be Quick’ heeft het spits mogen afbijten en heeft als eerste amateurclub in Noord-Nederland gebruik gemaakt van het Outdoor Football Lab. De ervaring van Be Quick was positief en vol verwachting zo blijkt uit de reflectie met de trainer Robert Emmelkamp.
‘Zou je de test nog een keer uit willen voeren na enige periode? Zo ja, waarom en wanneer?’
‘Ik zou absoluut vaker gebruik willen maken van de meetapparatuur. Dan bewijst het ook zijn meerwaarde, omdat zich dan patronen kunnen ontwikkelen. Zowel positief als negatief. Op basis van één momentopname is het lastig om je trainingsmethoden aan te passen, maar als wij terugkerend gebruik kunnen maken van dit meetinstrument dan kunnen we de data nog beter analyseren en hier conclusies uit trekken.’
 
De resultaten worden naderhand verstuurd naar beide deelnemende clubs en deze worden vervolgens doorgenomen met de trainers, de informatie die verzonden wordt is afhankelijk van informatie die de club wil hebben.
 
Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd om dit met uw team te doen en kunt u een tegenpartij vinden die hier ook aan mee wil werken? Vul dan hieronder uw gegevens in.

Partners

Logo-INTER-PSY-jpg
FC_Groningen
hanze
Logo_Menzis png
alfa-college